ดีคอนแทค

แน่นอนที่สุด ดวงตาเกิดจากการเสือมสภาพของเซลล์ กรรมพันธุ์ อายุ โรคต่างๆ เช่น ความดัน เบาหวาน หรืออุบัติเหตุ ที่กระทบกระเทือน ทางสมอง เพราะบริเวณดวงตามีเส้นประสาท สามารถทำลาย จอประสาทตาได้ มีผลให้บางคน เป็นจอประสาทตาเสื่อม บางคนความดันสูง โอกาสจะเป็นต้อหิน ต้อกระจก ก็มีมาก คนที่เป็นวุ้นในตาเสื่อม มีหยากไหย้ ลอยไปมา ทิ้งไว้ยิ่งใช้สายตามากโดนแดด ลมฝุ่นมาก เบื้องต้นตาขาว จะมีก้อนเนื้อ เรียกว่า ต้อลม ทิ้งไว้นาน ไม่ดูแล ก้อนเนื้อเข้าตาดำ นั่นคือ ต้อเนื้อ คนที่เป็นต้อเนื้อมากเข้า ไม่สนใจดูแล โอกาสจะเป็นหิน มีสูง ต้อหินคือ ต้อที่อันตรายที่สุด รวมถึงต้อกระจกด้วย โอกาสบอดสูงมาก

💡อยากหมดปัญหาเหล่านี้ไหม?
ให้ “ดีคอนแทค” ช่วยคุณสิ